TeamM

Wij kapitaliseren uw visie!

 • Softwaremodel Saas
 • Licentievergoedingsmodel per medewerker
 • Licentievergoedingsmodel per gepland uur/mnd
 • Online module
 • iOS app beschikbaar
 • Android app beschikbaar
 • Windows app beschikbaar
 • Self service dashboard
 • Automatisch roosteren
 • Eerlijke verdeling onregelmatige diensten
 • Ondersteuning geldende cao's
 • Ondersteuning ATW
 • Automatische updates geldende cao's
 • Automatische updates ATW
 • Automatisch inroosteren pauzes en lunches
 • Medewerker registratie gewerkte uren app
 • Medewerker registratie gewerkte uren online
 • Automatisch overzicht over-/onderbezetting
 • Registratie verlof/ziekte
 • Aanvraag verlof
 • Koppeling salarisadministratie
 • Koppeling urenregistratie
 • Koppeling vanuit HRM naar planningsoftware
 • Intergreerbaar met ACD
 • Intergreerbaar met ECD
 • Intergreerbaar met ERP
 • Ondersteuning thema capaciteitsplanning
 • Ondersteuning thema zelfroosteren
 • Ondersteuning thema basisrooster
 • Ondersteuning thema vraag- en taakgestuurd plannen
 • Ondersteuning thema flexpool planning
Hoe werkt uurwerk!
Begroting, inzet, rooster
Zorgtaken vs zorguren

TeamM WFM Software

U heeft een visie
Een visie waar u met uw organisatie wilt staan in de toekomst.
Het realiseren van deze visie biedt kansen maar er zijn ook risico’s. Wegen de kansen op tegen de risico’s? Team M kan u helpen bij het onderbouwen van uw visie zodat u weloverwogen een keuze kunt maken:

wij kapitaliseren uw visie
Team M is gespecialiseerd in het analyseren van financiële scenario’s bij het introduceren van nieuwe producten en diensten en het ontwikkelen van vastgoedprojecten. Wij ondersteunen organisaties bij keuzes voor productinnovaties, vastgoedinvesteringen en organisatieveranderingen. Wij doen dat door mogelijke toekomstscenario’s op te stellen en deze financieel door te rekenen zodat kansen en bedreigingen gekapitaliseerd worden.

Recensies

Met RFM geeft STMR hun wijkteams een tool om hun formatieplanning beter te laten aansluiten op fluctuerende zorgvraag. De eenvoudige interface en heldere informatie om schepr te prognosticeren en te plannen verhoogt betrokkenheid van de teams en daarmee ook de productiviteit.
TeamM

TeamM
Bart Meeuwis