Softbrick

Verlaag nu uw personeelskosten.

 • Softwaremodel Saas
 • Softwaremodel Koop
 • Softwaremodel Huur
 • Licentievergoedingsmodel per medewerker
 • Online module
 • iOS app beschikbaar
 • Android app beschikbaar
 • Windows app beschikbaar
 • Self service dashboard
 • Automatisch roosteren
 • Eerlijke verdeling onregelmatige diensten
 • Ondersteuning geldende cao's
 • Ondersteuning ATW
 • Automatische updates geldende cao's
 • Automatische updates ATW
 • Automatisch inroosteren pauzes en lunches
 • Medewerker registratie gewerkte uren app
 • Medewerker registratie gewerkte uren online
 • Automatisch overzicht over-/onderbezetting
 • Registratie verlof/ziekte
 • Aanvraag verlof
 • Koppeling salarisadministratie
 • Koppeling urenregistratie
 • Koppeling vanuit HRM naar planningsoftware
 • Intergreerbaar met ACD
 • Intergreerbaar met ECD
 • Intergreerbaar met ERP
 • Ondersteuning thema capaciteitsplanning
 • Ondersteuning thema zelfroosteren
 • Ondersteuning thema basisrooster
 • Ondersteuning thema vraag- en taakgestuurd plannen
 • Ondersteuning thema flexpool planning
Softbrick ontzorgt u bij het beheer van personeelskosten

Softbrick WFM Software

Softbrick ontwikkelt en levert al 20 jaar Workforce Management software. Wij bieden oplossingen voor tijdregistratie, personeelsplanning, normeren, budgetteren en toegangscontrole. Softbrick zorgt ervoor dat bedrijven hun belangrijkste kostenpost – personeel – kunnen beheren, verlagen en voor altijd kunnen beheersen. Het resultaat: inzicht in tijd – rendement uit arbeid.

Organisaties kunnen bij Softbrick terecht voor een totaaloplossing voor Workforce Management die concernbreed en internationaal kan worden ingezet. De branchespecifieke kennis die wij door de jaren heen hebben opgebouwd, is direct doorvertaald naar onze producten. Daarom zorgt onze software voor een merkbare verbetering van uw bedrijfsprocessen, ongeacht uw branche of organisatiegrootte.

Softbrick richt de Workforce Management software in volgens de voor u geldende CAO, wet- en regelgeving en zorgt voor naadloze integratie met externe systemen. Dit zorgt voor maximale efficiency. Kiezen voor Softbrick betekent kunnen vertrouwen op een solide automatisering van alle facetten rondom Workforce Management. Ruim 200.000 gebruikers werken dagelijks met de software van Softbrick. Uit klantenonderzoek blijkt dat met name de stabiliteit en de gebruiksvriendelijkheid van ons systeem hoog worden beoordeeld.

Recensies

VRAAGSTELLING: Het proces van het plannen en het verwerken van de overige zaken rondom de stewards is erg arbeidsintensief. En daarbij is het handmatige verwerking erg fout- en fraudegevoelig. OPLOSSING PSV maakt inmiddels al 10 jaar gebruik van Softbrick WFM Hospitality planning. Waar voorheen alles via handmatige in Excel lijsten werd ingevoerd, worden de bijna 500 personeelsleden nu in Softbrick gepland en vinden alle berekeningen automatisch plaats. Iedere wedstrijd bespaart PSV dan ook veel kosten. Voordat PSV gebruik maakte van de software van Softbrick werd alles contant gedaan. Een fouten- en fraudegevoelig proces, wat bovendien erg arbeidsintensief was. Bellijsten moesten worden bijgehouden en middels het verzamelen van de handtekeningen kon er worden bijgehouden wie van de vrijwilligers wel of niet hun vergoeding gehad hadden. BEHAALDE DOELEN: PSV heeft nu veel beter inzicht in de maandelijkse stewardkosten en er kan per wedstrijd een rapport gedraaid worden. Voor de administratie is het nu in een oogopslag duidelijke, welke differentiatie er in de kosten zitten voor de Nederlandse en de Europese competitie, maar ook welke kosten er voor een wedstrijd van Jong PSV gemaakt worden. De kosten kunnen daardoor beter bewaakt worden. Er is ook goed inzicht in de verschillen tussen bijvoorbeeld een wedstrijd van PSV of een optreden van Guus Meeuwis. Ook lopen er iedere dag twee mensen rond om de technische dienst te ondersteunen, waar een aparte kostenplaats voor gebruikt wordt.
PSV

PSV
Marc van de Laar

VRAAGSTELLING: Hoe kunnen we een betere flexibilisering van het personeel, een besparing op de loonkosten en een optimalisering van de medewerkers- en klanttevredenheid realiseren? OPLOSSING BCC gebruikt de volledige retailfunctie van Softbrick: van normeren tot aan verloning. Er is een verdeelsleutel samengesteld die ervoor zorgt dat filiaalmanagers op basis van de budgetten voor loonkosten een ideale bezetting kunnen realiseren. Winkels mogen zelf bepalen in hoeverre ze deze verdeling als leading zien. Ze budgetteren op omzetten, conversie en bezoekersaantallen. Door de strakke projectleiding, is het BCC gelukt om in drie maanden live te gaan! Kees Vogelaar: “We hebben de implementatie als moment aangegrepen om ook de CAO te herinrichten. Het systeem heeft ons geholpen een uniforme bepaling van de CAO vast te stellen, die geen ruimte meer geeft om te marchanderen met regels.” Nieuwe medewerkers kunnen na een paar keer meekijken zelf met het systeem aan de slag. Dit zegt veel over de intuïtieve werking van Softbrick.” BEHAALDE DOELEN: Met het systeem bespaart BCC 4000 manuren per jaar. Bovendien is de conversie aanzienlijk gestegen door de juiste personele bezetting op het juiste moment. Voorheen werkte BCC voor registratie en planning met Excel. Op het hoofdkantoor moesten alle afzonderlijke Excel sheets uitgeprint worden en moest HR handmatig correcties doorvoeren. Door het werken met Softbrick worden ook fouten voorkomen door een directe interface met het salarispakket van ADP. De overheadkosten zijn omlaag gegaan, ze werken niet meer met losse briefjes en ze kunnen beter plannen en personeel inzetten. De besparing op met name overwerk is significant en de conversie is flink gestegen door de juiste personele bezetting op het juiste moment,” verklaart Kees Vogelaar.
BCC

BCC
Kees Vogelaar Manager Central Store Operations